Ala- ja yläkoulu, Pudasjärvi 2015

Koulut ja oppilaitokset

Lapset, nuoret sekä opetushenkilökunta viettävät vuorokaudestaan jopa kolmasosan erilaisissa opetustiloissa. Koulun tai oppilaitoksen terveellisyydellä ja viihtyvyydellä on merkittävä vaikutus lapsen ja nuoren kehitykseen. Opetustiloilla on toki myös vaikutus opettajien työhyvinvointiin, joka taas vaikuttaa lasten oppimiseen. Koulut ja oppilaitokset ovat viime aikoina olleet paljon julkisuudessa huonon sisäilman, homeongelmien sekä koulujen ikääntymisen aiheuttamien kustannusten valossa.

Toimistojen ja työpaikkojen hyvinvointiaspektit ovat ollut jo pitkään huomioitu ja niihin reagoidaan suunnitteluvaiheessa jo tarkemmin, mutta koulujen ja oppilaitosten osalta tähän ollaan vasta viime aikoina kiinnitetty huomiota. Koulut ja oppilaitokset julkisina tiloina edellyttävät paitsi pitkäikäistä, kestävää ja turvallista rakentamista, usein miten myös yksilöllistä suunnittelua rakenteiden osalta.

Koulutilat voidaan kuitenkin suunnitella ja rakentaa helposti pitkäikäisiksi, terveellisiksi sekä tuottaviksi eli lapsille ja työntekijöille miellyttäviksi, kun asiaan hieman käytetään aikaa. Pyhännän Rakennustuotteella on tarjota osaamista suunnittelijoiden, rakennusliikkeiden ja rakennuttajien avuksi, jotta nämä aspektit voidaan ottaa huomioon ja toteuttaa terve koulu.

Terveellinen koulu tai oppilaitos on nopea ja ekologinen rakentaa. Massiivipuuta sekä  puuelementtejä voidaan yhdistää ja tällä saadaan aikaan saamaan mielenkiintoista arkkitehtuuria. Tällöin voidaan myös hyödyntää puun toiminnallisia etuja. Myös erilaisia pilari-palkki –rakenteita voidaan toteuttaa. Suurilla kattoelementeillä saadaan talon vaippa sääsuojaan nopeasti ja tehokkaasti. Koulukiinteistön energiankulutus pysyy hallinnassa oikein valittujen ratkaisuiden avulla.

Pyhännän Rakennustuote on vuosien saatossa osallistunut lukuisten julkisten rakennusten toteuttamiseen, kuten koulujen, päiväkotien, hoivakotien, kirjastojen, jne. Rakentamisen laatu, rakenteiden turvallisuus ja ekologisuus näyttelevät näissä kustannustehokkuuden ohella kasvavaa roolia. Kysy lisää myynnistämme.