16.01.2017

Hartolan tehtaan puuelementtituotanto vahvalla kasvu-uralla


Pyhännän Rakennustuote Oy:n liiketoiminta lähti merkittävään kasvuun Hartolan tehtaan liiketoimintakaupan myötä viime vuoden kesäkuussa. Tuotantoa on tehostettu ja työntekijöitä koulutetaan koko ajan lisää.

CLT-rakenteisten tilaelementtien tuotannon kysyntä on kasvanut nopeasti lisääntyneen puukerrostalotuotannon myötä. Puun terveys- ja ekologisuuominaisuudet kiinnostavat yhä enemmän.

- Valmistuvat kohteet lisäävät kysyntää ja uskomme tuotantotarpeen kasvavan siten, että lähitulevaisuudessa ylitämme tuhannen asuntomoduulin vuosittaisen tuotannon ja valmistamme yli 100 000 m² suurelementtiä vuodessa, kertoo toimitusjohtaja Markku Koivuniemi.

Pyhännän Rakennustuote on tehnyt Hartolan tehtaalle muutosinvestointeja.

- Noin puolen miljoonan euron investoinneilla sekä olemassa olevia laitteita ja koneita hyödyntämällä olemme tehostaneet toimintaamme muun muassa siten, että tilaelementtitehdas toimii jatkossa tehokkaasti myös suurelementtitehtaana. Laitteet on jo hankittu ja koneasennukset tehdään alkukeväästä, kertoo Koivuniemi.

Tuotantotilaa Hartolassa on tällä hetkellä noin 20 000 m². Työntekijöiden määrä on kasvanut kesäkuun 45 työntekijästä 80 henkilöön.

Koivuniemi arvioi, että toiminta laajenee nopeasti siinä määrin, että henkilöstömäärä ylittää sadan jo tämän vuoden aikana. Lisäksi tehdas työllistää aliurakoitsijoita ja vuokratyöntekijöitä tehtaalla sekä lukuisan määrän aliurakoitsijoita työmailla.

- Toiminnan tehostamisessa haasteellisinta on ollut löytää koulutettuja työntekijöitä. Teolliseen puurakentamiseen ei ole vielä olemassa ammattikoulutusta ja joudumme itse kouluttamaan henkilöstön. Onneksi Hartolan alueelta on alkanut tulla työvoimaa. Ilmeisesti meidät on jo noteerattuna varteenotettavana työnantajana, toteaa Koivuniemi.

Hartolan tehtaalla tuotetaan vakioituja PRT-Pro™ -puurakentamisen ratkaisuja asuinrakennuksiin, hoitoalan rakennuksiin, kouluihin ja oppilaitoksiin, teollisuus ja varastorakennuksiin, toimitiloihin sekä liike- ja kokoontumistiloihin.

Hartolassa tuotetaan parhaillaan tilaelementtejä ja suuelementtejä tämän hetken merkittävimpiin puukerrostalorakentamisen kohteisiin Suomessa, kuten Helsingin Jätkäsaaren Wood Cityyn, Jyväskylän Puukuokkaan, Joensuun Pihapetäjään, Espoon Kurrenkoloon sekä Turun Puulinnaan.

- Tilaelementit soveltuvat hyvin yksinkertaisempiin asunnon pohjaratkaisuihin ja suurelementeillä pystytään toteuttamaan monimuotoisempia pohjaratkaisuja eli myös puurakentamisen avulla pystytään toteuttamaan arkkitehtonisesti haastavia ja näyttäviä kokonaisuuksia. Tilaelementeillä rakentaminen on myös lähes puolet nopeampaa aiemmin totuttuun rakentamiseen verrattuna ja toimii siitä syystä erinomaisesti täydennysrakentamisessa, listaa Koivuniemi.

Pyhännän Rakennustuote Oy kuuluu pohjoissuomalaiseen, vuonna 1968 perustettuun ja perheomisteiseen PRT-Forest -konserniin, joka on yksi johtavista suomalaisista puurakentamisen toimijoista. Konsernin toimialoja ovat puu- ja hirsitalot, ikkunat, kiintokalusteiden valmistus sekä sahateollisuus ja se on toimittanut vuosikymmenten aikana yli 80 000 erityyppistä rakennusta ympäri maailmaa, pääpainonaan kuitenkin kotimaa. PRT-Forest –konserni työllistää 650 henkilöä ja sen liikevaihto vuonna 2015 oli 111 miljoonaa euroa. Vakavaraisuutta kuvaava omavaraisuusaste on 72 %.

 
Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Markku Koivuniemi, Pyhännän Rakennustuote Oy, puh. 040 6314 086

www.prt-pro.fi