16.01.2017

Puurakentamisen paloturvallisuusmääräykset muuttuvat


Maatalous- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen julkisti tänään Pyhännän Rakennustuote Oy:n Hartolan tehtaan tilaisuudessa loistavan uutisen puurakentamisen alalle. Ensi vuoden alusta alkaen puuta voidaan jättää näkyviin nykyistä enemmän myös asuntojen sisäpinnoille. Lisäksi ministeri kertoi, että valtion taholta tehdään panostuksia täydennyskoulutuksen järjestämiseen ammattitaitoisen työvoiman saamiseksi alalle.

Pyhännän Rakennustuote Oy järjesti tänään Hartolan tehtaalla tilaisuuden, jossa oli esitteillä Suomen merkittävimmät puukerrostalokohteet: Helsingin Jätkäsaaren Wood City, Jyväskylän Puukuokka, Joensuun Pihapetäjä, Espoon Kurrenkolo sekä Turun Puulinna. Hartolan tehtaalla tuotetaan parhaillaan tilaelementtejä ja suurelementtejä näihin hankkeisiin.

- Puurakentaminen on keino päättää Suomen talouden alavireys. Kukaan ei ole tässä asiassa häviäjä, korosti Tiilikainen puheessaan.

Ministeri korosti, että puurakentamisen edistämisellä vaikutetaan merkittävästi työllisyyspolitiikkaan.

Hartolan kunnanjohtaja Merja Olenius korosti omassa tervehdyspuheenvuorossaan juuri työllisyyden merkitystä Hartolan kaltaiselle kunnalle. Hartolan työpaikkaomavaraisuus on 104 prosenttia ja suureksi osaksi nimenomaan Pyhännän Rakennustuote Oy:n tehtaan kaltaisten toimijoiden vuoksi.

Tiilikainen nosti puheessaan merkittäväksi tekijäksi myös viennin lisäämisen mahdollisuuden puurakentamisen tuotteiden osalta.

- Jos puun merkitys ilmastoystävällisenä ja terveellisenä materiaalina menee eteenpäin, viennin merkitys voi nousta isoksi, totesi Tiilikainen.

Puukerrostalorakentamisella on jo kansainväliset markkinat. Suomessa kysyntä on muihin maihin verrattuna vielä alkuvaiheessa, mutta koko ajan kasvussa. Puurakentamisen hyvät esimerkit, kuten edellä mainitut kohteet vievät osaltaan puurakentamisen viestiä eteenpäin. Silti materiaalin tunnettuutta pitää lisätä.

- Nyt pitää vaikuttaa siihen, että Suomessa puurakentamisen kysyntä kasvaa. Päätöksiä voidaan tehdä niin kerrostalojen rakennuttajien piirissä kuin esimerkiksi kuntatasolla. Tilaelementtirakentaminen on nopeaa, joten se soveltuu erinomaisesti myös täydennysrakentamiseen, kertoi Tiilikainen.

Pyhännän Rakennustuote Oy:n toimitusjohtaja Markku Koivuniemi kiitteli ministeriä myös koulutuspolitiikan huomioimisesta alan kehittymiseksi. Työntekijöiden koulutuksen kehittämisen lisäksi alalla kaivataan puurakentamiseen keskittyneitä suunnittelijoita.

Paloturvallisuusmääräyksien muutosta odotetaan alalla myös tervetulleena muutoksena. Puukerrostaloissa täytyy olla huonekohtainen palosammutusjärjestelmä, mikä tekee puukerrostaloista lähtökohtaisesti erittäin paloturvallisia. Mahdollisuus jättää puupinta näkyviin on merkittävä tekijä puurakentamisen markkinoinnille.

Kuvassa PRT-Forest Oy:n Mika Rytky esittelemässä ministeri Kimmo Tiilikaiselle tehtaan elementtituotantolinjaa.