PRT-Pro™ -palvelut

PRT-Pro™-toimituspalvelut tarjoavat laajan tai suppeamman suur- ja tilaelementtien palvelukokonaisuuden asiakkaan tarpeiden mukaan.

Suurelementtien avulla voidaan toteuttaa hanke säältäsuojaan-toimituksena. Tilaelementeillä puolestaan voidaan toteuttaa laajempia kokonaisuuksia myös siten, että sisätilat ovat valmiit käyttöön otettavaksi.

Tuotteiden ympärille on rakennettu kattavat palvelukokonaisuudet. Tarjoamme kaiken tarvittavan tiedon hankekehitysvaiheesta lähtien aina hankkeen toteutukseen saakka.

Palvelut on jaettu kolmeen kokonaisuuteen: myyntiin, suunnitteluun ja asennukseen ja niitä voidaan yhdistellä tarvittaessa.

Myynnin palvelut

Tarjoamme erilaajuisia toimituskokonaisuuksia vakioiduista ratkaisuista asiakkaan tarpeen mukaan räätälöityihin vaihtoehtoihin.

Annamme tila- ja suurelementtirakentamisesta tarvittavaa tietoa ja tarvittaessa kustannusarvion jo hankekehitysvaiheessa. Elementtirakentamisen hyödyt saadaan parhaiten esiin, kun olet meihin yhteydessä mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.

Ota yhteyttä!

Pekka Laine
Puh. 040 637 8372
pekka.laine@prt-pro.fi

Ari Hyötylä
puh 040 576 1162
ari.hyotyla@prt-pro.fi

Tuomas Salila
Puh. 040 674 2657
tuomas.salila@prt-pro.fi

Suunnittelun palvelut

Suunnittelun palvelut on jaettu neljään tasoon suunnittelun laajuuden tarpeen mukaan.

Pro suunnittelu 1, Suurelementtien elementtisuunnittelu sisältää perusrakennesuunnittelun:

- elementtien määritys
- rakenteisiin kohdistuvien kuormien laskeminen
- rakenteiden ja liitosten riittävän lujuuden laskeminen
- liitosdetaljit
- asennekuvat ja ohjeet
- elementtien tunnukset ja sijainti
- elementtien tuotantosuunnitelmat

Pro suunnittelu 2, Suurelementtien laaja rakenne- ja elementtisuunnittelu sisältää pidemmälle menevää rakenne- ja elementtisuunnittelua Pro suunnittelu 1:sen sisältämistä aiheista.

Pro suunnittelu 3, Tilaelementtien elementtisuunnittelu sisältää perussuunnittelun:

- elementtien määritys
- rakenteisiin kohdistuvien kuormien laskeminen
- rakenteiden ja liitosten riittävän lujuuden laskeminen
- liitosdetaljit
- asennekuvat ja ohjeet
- elementtien tunnukset ja sijainti
- elementtien tuotantosuunnitelmat

Pro suunnittelu 4, Tilaelementtien laaja rakenne- ja elementtisuunnittelu sisältää pidemmälle menevää rakenne- ja elementtisuunnittelua Pro suunnittelu 3:sen sisältämistä aiheista.

Ota yhteyttä!

Asennuksen palvelut

Tarjoamme tila- ja suurelementtien asennukseen neljä asennuslaajuutta:

Pro asennus 1 sisältää runko-valmiin rakennuksen.

Pro asennus 2 sisältää vesikatto-valmiin rakennuksen.

Pro asennus 3 sisältää ulkoverhous-valmiin rakennuksen.

Pro asennus 4 sisältää tiivis sisäpinta –valmiin rakennuksen.

Ota yhteyttä!

Marko Manni
Puh. 050 539 6239 
marko.manni@prt-pro.fi