Puurakentamisen edut

Puun suosio rakennusmateriaalina kasvaa jatkuvasti myös projektirakentamisessa. Loppukäyttäjät suosivat yhä enemmän puuta, sen toiminnallisten etujen kuten viihtyvyyden, terveellisen sisäilman ja miellyttävän akustiikan takia. Myös ympäristöasioilla on kasvava vaikutus rakennusmateriaalien valintaan.

Tulevaisuuden rakennusmateriaali

Puu on yksi maailman vanhimmista ja eniten käytetyistä rakennusmateriaaleista. Sukupolvet toisensa jälkeen ovat nauttineet sen ominaisuuksista. Luonnon puu luo esteettisesti ja akustisesti miellyttävän ilmapiirin, ja oikein käsiteltynä puurakennus on pitkäikäinen ja turvallinen. Puu on myös tulevaisuuden rakennusmateriaali, sillä sen ympäristövaikutukset ovat päinvastaiset kuin yleisesti käytetyn betonin.

Paloturvallisuus

Puun palonkestävyys on huomattavasti parempi kuin yleensä luullaan. Puun ominaisuuksista johtuen, tulipalon sattuessa massiivipuun pinta hiiltyy suojaten sen ydintä, sen sijaan, että rakenne romahtaisi, kuten pahimmillaan käy teräs- ja betonirakenteilla.

Lisäksi suuri osa julkisista rakennuksista, nelikerroksiset sekä niitä korkeammat puukerrostalot ovat kaikkein paloturvallisimpia, koska niihin vaaditaan sprinklaus nykyisillä palomääräyksillä.

Terveyden ja hyvinvoinnin edistäjä

Puun terveysvaikutuksista tulee jatkuvasti lisää tutkimustietoa. Uusimmat tutkimukset kertovat puun antibakteerisista vaikutuksista ja näyttöä löytyy jopa siihen, että vaikeasti hoidettava sairaalabakteeri ei sietäisi puuta. Olemme koonneet tähän joitakin tutkimustuloksia lyhyesti.
Tutkimusten mukaan puu ylläpitää sisäilman kosteutta terveyden kannalta optimaalisella tasolla (optimaalinen sisäilmankosteus 30-55 %). Sisäilman kosteuden pysyessä optimaalisella tasolla on terveydelle haitallisten bakteerien, virusten sekä homeiden määrä alimmillaan. Puusisäverhous mahdollistaa monelle allergiselle ja astmaatikolle paremmat oltavat läpi vuoden.(Frauenhofer Institut, 2004 ja Simonson, C., Salonvaara, M. and Ojanen, T.: Improving Indoor Climate and Comfort with Wooden Structures; Espoo 2001; Technical Research Centre of Finland; VTT Publications 431)

Havupuun pihkalla on todettu olevan antibakteerisia vaikutuksia. Tällä tiedolla voisi olla suuri merkitys mm. sairaaloissa, hoito- ja hoivakodeissa, kouluissa, päiväkodeissa ja elintarviketeollisuudessa sekä eläinten kasvatukseen soveltuvissa tiloissa. Pihkalla on todettu olevan bakteerien ja sienten kasvua rajoittava vaikutus. Sen vaikutus kohdistuu mm. useille antibiooteille resistenssin kehittäneille bakteereille kuten metisilliinille resistenttiin MRSA-bakteeriin (Staphylococcus aureus) ja vankomysiinille resistentiin enterokokkin (VRE). (Rautio, ym. 2007). Lisäksi sieniviljelykokeet ovat osoittaneet, että pihkalla on tiettyjen sienten kasvua ehkäisevä teho. (P. Sipponen, LKT, Repolar Oy ja A. Sipponen väitöskirja 2013: CONIFEROUS RESIN SALVE, ANCIENT AND EFFECTIVE TREATMENT FOR CHRONIC WOUNDS - LABORATORY AND CLINICAL STUDIES, www.puuinfo.fi/ajankohtaista/puun-kaytto-sairaalarakentamisessa-tukee-tervehtymista)

Puulla on todettu olevan myös positiivisia psykologisia vaikutuksia. Puu saa sisätilan tuntumaan lämpimältä, kodikkaalta ja rauhoittavalta. Tutkimusten mukaan mikään muu pintamateriaali ei pysty samaan eikä jäljitelmällä ole samaa vaikutusta. Lisäksi puulla on kyky säädellä elimistön stressitasoa, esim. massiivipuisessa luokkahuoneessa stressipiikit laantuvat kouluun saapumisen jälkeen eivätkä ne palaa päivän aikana uudelleen, kun taas tavanomaisessa luokassa elimistö kärsii jatkuvasti lievästä stressitilasta. Tutkimuksia jatketaan tällä saralla, mutta jo näiden tulosten perusteella on suositeltavissa käyttää julkisten rakennusten sisäverhouksissa mahdollisimman paljon puuta. (www.puuinfo.fi/sisustaminen/tietoa/puun-fysiologiset-ja-psykologiset-ominaisuudet)

Puun tiedetään teknisten ominaisuuksiensa puolesta saavan aikaan miellyttävän akustiikan ja äänimaailman, joka rauhoittaa. Tämän puolesta puu on erinomainen materiaali kouluihinpäiväkoteihin, vanhainkoteihin sekä muihin hoiva-alan rakennuksiin.

Kuluttajien saadessa valita asuinympäristönsä tai talonsa rakennusmateriaalin, se on 80 prosentissa tapauksista puu. Tutkimusten mukaan puutaloissa ja puumiljöössä asukastyytyväisyys onkin korkea. (Metsäteollisuus ry)

Ympäristöystävällistä rakentamista

Puu on ainoa 100 % uusiutuva rakennusmateriaali ja sen käyttö hidastaa ilmaston muutosta toisin kuin kaikkien muiden rakennusmateriaalien kulutus.

Uusiutuva, luonnollinen puu on ympäristön kannalta kestävä rakennusmateriaali - vastuullinen vaihtoehto ilmastonmuutoksen torjunnassa. Puu sitoo kasvaessaan hiilidioksidia, joka sitoutuu puurakennuksen rakenteisiin vuosisadoiksi, ollen poissa kuormittamasta ilmakehää. Samaan aikaan kasvaa auringon energialla uusia metsiä ja puut sitovat lisää ilmakehän hiilidioksidia hidastaen ilmastonmuutosta.

Suomessa metsien luonnollinen kasvu ylittää selvästi hakkuiden määrän. Pyhännän Rakennustuotteen emoyhtiö PRT-Forest on sitoutunut kestävän metsänhoidon periaatteisiin. Ratkaisuidemme valmistuksessa raaka-aineena käytetään huolellisesti valikoitua, laadukasta havupuuta, joka on pääsääntöisesti PEFC-sertifioitua.

Puun ympäristöystävällisyys rakennusmateriaalina on kiistaton tosiasia. Puun teollisen tuotannon vaatima energiankulutus on vain murto-osa vastaavasta betonintuotannon energiankulutuksesta. Raaka-aineen tehokkaan käytön varmistamiseksi tuotanto suunnitellaan huolellisesti. Sahanpurun kaltaiset sivutuotteet hyödynnetään tuotantolaitoksen omaksi lämmitysenergiaksi.