Suoritustasoilmoitus

EU:n rakennustuoteasetuksen mukaan 1.7.2013 eteenpäin CE-merkintä on pakollinen kaikille harmonisoituun tuotestandardiin kuuluville rakentamisen tuotteille sekä tuotteille, joille valmistaja on hakenut ETA:n. CE-merkinnän mukaiset tuoteominaisuudet on ilmoitettava suoritustasoilmoituksessa.

Rakennustuotteen perusominaisuuksilla tarkoitetaan niitä ominaisuuksia, jotka liittyvät rakennuskohteen perusvaatimuksiin, ns. olennaiset tekniset vaatimukset:

1. Rakenteiden lujuus ja vakaus
2. Paloturvallisuus
3. Terveellisyys
4. Käyttöturvallisuus ja Esteettömyys
5. Meluntorjunta ja ääniolosuhteet
6. Energiatehokkuus

Rakennustuotteiden perusominaisuuksista ovat esimerkiksi materiaalilujuus, rakenteen palonkestävyys, pintakerroksen palokäyttäytymisluokka, lämmönjohtavuus jne.

Asiaankuuluviin perusominaisuuksiin liittyvä rakennustuotteen suoritustaso ilmoitetaan tuotteen suoritustasoilmoituksessa ja sitä verrataan rakennuskohteen suunnitelmissa ja kohteeseen sovellettavissa rakentamismääräyksissä tuotteelta vaadittaviin suoritustasoihin.

Pyhännän Rakennustuote käyttää elementeissään vain CE-merkittyjä tuotteita. PRT-Pro™ -ratkaisuiden ja -tuotteiden, jotka kuuluvat harmonisoidun tuotestandardin piiriin, suoritustasoilmoitukset näet ja voit tulostaa alla olevasta listasta. Kokonaiset puuelementit eivät kuulu standardin piiriin.

Toimitamme suoritustasoilmoitukset asiakkaillemme tuoteosakaupan luovutuksen yhteydessä.

Tutustu esimerkkiin: Suoritustasoilmoitus