Tilaelementit

 


Tilaelementti on rakennus tai rakennuksen osa, jossa on seinät ja lattia valmiina. Elementit valmistetaan tehdasolosuhteissa haluttuun valmiustasoon, kuljetetaan rakennuspaikalle valmiiksi tehdylle perustalle ja liitetään tarvittaessa toisiinsa. Tontilla tilaelementit liitetään vesijohto-, viemäri-, sähkö- ja tietoliikenneverkkoihin.

Hartolan tehtaallamme tilaelementteihin rakennetaan valmiiksi väliseinät, sisäpinnat ja kiintokalusteet niin keittiöihin kuin wc-tiloihinkin eli teemme tilan sisältä lähes valmiiksi. Teemme tilaelementteihin myös ilmanvaihto-, putki-, viemäröinti- ja sähkötyöt.

Tilaelementit tehdään tehtaalla lähes täysin valmiiksi sisäosiltaan ja myös julkisivun osalta mikäli valittu materiaali ja toteutustapa sen mahdollistaa.

Käytämme materiaalina CLT:tä eli ristiinliimattua massiivipuuta. Matalassa rakentamisessa, kuten rivi- ja luhtitaloissa tilaelementin seinät ovat rankarakenteisia.

4-8 kerroksisissa rakennuksissa käytämme runkorakenteena CLT:tä.

Vakioitujen teollisten ratkaisujen edut

Tilaelementit soveltuvat hyvin vakioituihin tila- ja tuoteratkaisuihin. Vakioitu toteutustapa nopeuttaa tuotantoprosessia, varmistaa laadun ja ennakoi hankkeen kustannuskehityksen.

Elementit ovat myös kevyitä kuljettaa.

Rakentamisen aikataulu nopeutuu

Hankkeet voidaan toteuttaa tilaelementtirakentamisen avulla lähes puolet nopeammin totuttuun rakentamiseen verrattuna.

Rakennus nopeammin tuottavaksi

Tilaelementtirakentamisen nopeus näkyy myös pääoman kiertonopeutena. Nopeammin valmistuva ja käyttöön otettava rakennus saadaan myös tuottamaan nopeammin.

Nopeasta toteutustavasta johtuen tilaelementtirakentaminen on erinomainen valinta myös täydennysrakentamiseen ja vanhojen kerrostalojen lisäkerrosrakentamiseen.

Kuivaa rakentamista

Tilaelementit rakennettaan kuivissa tehdasolosuhteissa. Teollinen tuotantotapa takaa rakentamisen tasaisen laadun ja varmistaa myös rakenteiden terveellisyyden.

Teollinen tuotantotapa tuo myös rakentajille hyvät työskentelyolosuhteet sisätiloissa. Hartolan tehtaan työntekijät ovat alan pioneereja ja henkilöstö on tehnyt töitä pitkään yhdessä.

Tilaelementit mukaan jo hankesuunnitteluvaiheessa

Tilaelementtirakentamisen hyödyt saadaan tehokkaimmin käyttöön, kun ratkaisu otetaan huomioon suunnitelmissa jo hankekehitysvaiheessa. Tilaelementtirakentamisessa suunnittelu on keskeisessä roolissa hankkeen onnistumisen kannalta.

Positiiviset käyttäjäkokemukset

Puukerrostalot ovat valmiiden kohteiden osalta saaneet asukkailta kiitosta erityisesti ääneneristyksen osalta. Puu koetaan myös viihtyisyyttä lisääväksi materiaaliksi.

Positiivisten käyttäjäkokemusten johdosta puuta käytetään yhä enemmän hyväksi myös julkisessa rakentamisessa kuten koulu- ja sairaalarakennuksissa.

Hartolan tehdas puurakentamisen edelläkävijänä

Hartolan tehtaallamme tuotetaan tila- ja suuelementtejä merkittävimpiin puukerrostalorakentamisen kohteisiin Suomessa. Henkilöstö on alan pioneereja.