Tuotehyväksynnät ja laatu

Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan rakennustuotteen tulee täyttää ko. laissa säädetyt olennaiset tekniset vaatimukset. Rakennustuotteen kelpoisuus tarkoittaa sitä, että rakennustuotetta voidaan sen ominaisuuksien perusteella käyttää aiotussa rakennuskohteessa, kun se täyttää siinä kohteessa tuotteelle asetetut viranomaisvaatimukset.

Kelpoisuus varmistetaan suoritustasoilmoitukseen ja CE-merkintään perustuen, jos rakennustuote kuuluu harmonisoidun tuotestandardin (hEN) soveltamisalaan tai tuote on sille annetun eurooppalaisen teknisen arvioinnin (ETA) mukainen. Puuelementeille ei ole voimassa harmonisoitua tuotestandardia, jolloin niiden kelpoisuus voidaan varmistaa eräiden rakennustuotteiden tuotehyväksynnästä annetun lain mukaisesti varmennustodistukseen perustuen.

Pyhännän Rakennustuotteen seinäelementillä on voimassa Inspectan valvoma ja myöntämä tuotesertifikaatti, Varmennustodistus (Nro 9591-01), sekä elementeille laaditut, niiden ominaisuudet osoittavat suoritustasoilmoitukset.

Varmennustodistuksen mukaisesti Pyhännän Rakennustuote suorittaa tuotannossa dokumentoitua laadunvalvontaa, jonka varmentaa ympäristöministeriön hyväksymä laadunvalvonnan varmentaja, Inspectan Oy. Elementtien valmistuksessa noudatamme rakentamisen yleisiä laatuvaatimuksia, RYL – rakentamisen yleiset laatuvaatimukset.

Varmennustodistus 

 

Suoritustasoilmoitus

 
Rakennustuotteen perusominaisuuksilla tarkoitetaan niitä ominaisuuksia, jotka liittyvät rakennuskohteen perusvaatimuksiin, ns. olennaiset tekniset vaatimukset:


1. Rakenteiden lujuus ja vakaus

2. Paloturvallisuus

3. Terveellisyys

4. Käyttöturvallisuus ja Esteettömyys

5. Meluntorjunta ja ääniolosuhteet

6. Energiatehokkuus

 
Rakennustuotteiden perusominaisuuksista ovat esimerkiksi materiaalilujuus, rakenteen palonkestävyys, pintakerroksen palokäyttäytymisluokka, lämmönjohtavuus jne.


Asiaankuuluviin perusominaisuuksiin liittyvä rakennustuotteen suoritustaso ilmoitetaan tuotteen suoritustasoilmoituksessa ja sitä verrataan rakennuskohteen suunnitelmissa ja kohteeseen sovellettavissa rakentamismääräyksissä tuotteelta vaadittaviin suoritustasoihin.

 
Toimitamme elementtien suoritustasoilmoitukset asiakkaillemme tuoteosakaupan luovutuksen yhteydessä.


Suoritustasoilmoitus