Seinäelementit ulkoseiniin


Lämmin seinäelementti

Puolilämmin seinäelementti

Kylmä seinäelementti

PRT-Pro™ -seinäelementit ovat ammattirakentamiseen suunniteltuja vaipan rakentamiseen suunniteltuja ratkaisuja. Niiden detaljiikka ja rakenteet perustuvat pitkälti RunkoPES:n. Seinäelementtimme soveltuvat vaativaan julkiseen rakentamiseen kuten asuntotuotantoonhoitoalan rakennustenoppilaitosten,  toimitilojen sekä liike- ja kokoontumistilojen toteuttamiseen.

Väliseinäelementeistä saat lisätietoa täältä.

Seinäelementtien vaihtoehdot

Valmistamme PRT-Pro™ -seinäelementit rakennuksen käyttötarpeen mukaan. Saat meiltä seinäelementit lämpimiin, puolilämpimiin ja kylmiin tiloihin. Huomioimme rakennuksen ja tilojen käyttötarkoituksen mukaiset palomääräykset ja tarjoamme ratkaisut paloluokkiin P2 ja P3. Voit tilata meiltä seinäelementit sekä vaakaan tai pystyyn asennettavana. Lisäksi räätälöimme seinäelementtien ominaisuuksia runkorakenteen, lämmöneristävyyden, ulkoverhouksen ja sisäverhouksen osalta. 

Seinäelementtejä täydentävät ristikonkantaelementit sekä päätykolmioelementit. Ne valmistetaan samaan tapaan kuin muut elementit.

Seinäelementtien valmiusaste

PRT-Pro™ -seinäelementit toimitetaan työmaalle ikkunat, ulko- ja sisäverhous tehtaalla valmiiksi asennettuna, mutta tarvittaessa räätälöimme myös valmiusastetta asiakkaan toiveen mukaan. Seinäelementteihin on lisättävissä sähkörasiat tarvittaessa. Seinäelementtien sisäpuolinen pystykoolaus mahdollistaa johdotuksen eristeen ja verhouksen välissä höyrysulkua rikkomatta.

Suunnittele seinäelementit 

Vakioidut PRT-Pro™ -seinäelementit luovat suunnitteluun monipuolisia mahdollisuuksia.  Vaikka valmistamiemme seinäelementtien rakenteet ja liitosdetaljit ovat vakioituja, pystymme toteuttamaan asiakkaan yksilöllisiä tarpeita joustavasti. Seinäelementtien mittatarkkuuden ansiosta, voi elementteihin helposti yhdistää muita rakennusmateriaaleja.

Suunnittelijoiden työtä pyrimme helpottamaan tarjoamalla valmiit rakenne- ja detaljikuvat seinäelementeistä sekä pdf- että dwg-muodossa ja tuoteryhmäkortin ratkaisuistamme. Vakioratkaisujen tekniset tiedot löydät tämän sivun oikeasta reunasta otsikon Tekniset tiedot alta. Lisäapua suunnitteluun saat PRT-Pro™ teknisestä tuesta.

Tarkan laadun seinäelementit

Pyhännän Rakennustuotteen valmistamat seinäelementit käyvät läpi tiukan laadunvalvonnan. Tarjoamme elementit mieluiten valmiiksi asennettuina (PRT-Pro™ -toimituspalvelut), jotta voimme varmistua työn laadusta.

Pyhännän Rakennustuotteen seinäelementillä on voimassa Inspectan valvoma ja myöntämä tuotesertifikaatti, Varmennustodistus (Nro 9591-01), sekä seinäelementeille laaditut, niiden ominaisuudet osoittavat suoritustasoilmoitukset.

Lue lisää CE-merkinnästä: Tuotehyväksynnät.

Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan rakennustuotteen tulee täyttää ko. laissa säädetyt olennaiset tekniset vaatimukset. Rakennustuotteen kelpoisuus tarkoittaa sitä, että rakennustuotetta voidaan sen ominaisuuksien perusteella käyttää aiotussa rakennuskohteessa, kun se täyttää siinä kohteessa tuotteelle asetetut viranomaisvaatimukset.

Kelpoisuus varmistetaan suoritustasoilmoitukseen ja CE-merkintään perustuen, jos rakennustuote kuuluu harmonisoidun tuotestandardin (hEN) soveltamisalaan tai tuote on sille annetun eurooppalaisen teknisen arvioinnin (ETA) mukainen.

Puuelementeille ei ole voimassa harmonisoitua tuotestandardia, jolloin niiden kelpoisuus voidaan varmistaa eräiden rakennustuotteiden tuotehyväksynnästä annetun lain mukaisesti varmennustodistukseen perustuen.

Pyhännän Rakennustuotteella on käytössä Inspectan valvoma ja myöntämä tuotesertifikaatti, puuelementtien varmennustodistus, jolla osoitetaan maankäyttö- ja rakennuslaissa säädetyt rakennustuotteen olennaiset tekniset vaatimukset täyttyviksi. Varmennustodistuksen mukaisesti Pyhännän Rakennustuote suorittaa tuotannossa dokumentoitua laadunvalvontaa, jonka varmentaa ympäristöministeriön hyväksymä laadunvalvonnan varmentaja, Inspectan Oy.

Elementtien valmistuksessa noudatamme rakentamisen yleisiä laatuvaatimuksia, RYL – rakentamisen yleiset laatuvaatimukset.