Väliseinät elementteinä


Kevyt väliseinä

Kevyt väliseinä 

Kantava väliseinä

Huoneistojen välinen
osastoiva väliseinä

PRT-Pro™ -väliseinäelementit ovat ammattirakentamiseen suunniteltuja rakentamisen ratkaisuja. Niiden detaljiikka ja rakenteet perustuvat pääasiallisesti RunkoPES:n. Väliseinäelementtimme soveltuvat pääasiallisesti kaikkeen rakentamiseen asuntotuotannosta teollisuusrakentamiseen, liiketiloista hoivakoteihin ja kouluihin.

Elementit voivat olla joko kevyitä tai kantavia väliseiniä. Lisäksi meiltä saat osastoivat huoneistojen väliset elementit.

Väliseiniin elementtivaihtoehdot

Vakioituja väliseinien elementtiratkaisuja voidaan räätälöidä erilaisten käyttötarpeiden mukaan. Väliseinien palonkestävyyteen pystytään vaikuttamaan verhous- sekä eristemateriaalivalinnalla. Kylmien ja lämpimien tilojen eristäminen toisistaan onnistuu lisäämällä väliseinän elementin eristepaksuutta. Eristeellä on myös merkittävä vaikutus ääneneristävyyteen, jonka huomiotta jättäminen tuntuu vasta tiloja käytettäessä.

Valitse kohteeseesi myös väliseinien verhousmateriaalit valmiiksi asennettavaksi elementteihin jo tehtaalla. Tämä säästää jälleen aikaa työmaalla. Väliseinien pinnat voivat olla esim. puupaneelia, kipsilevyä, vaneria tai lujalevyä. Voimme sopia myös vaihtoehtoisesti, mihin valmiusasteeseen elementit tehdään tehtaallamme.

Vaihtoehtoja väliseinien suunniteluun

Vaikka valmistamamme väliseinien elementtirakenteet ja liitosdetaljit ovat vakioituja, pystymme muokkaamaan niitä asiakkaan yksilöllisiä tarpeita vastaavaksi.

Rivi- ja luhtitalojen sekä kerrostalojen osalta olennainen asia väliseinissä on erinomaisen paloturvallisuuden lisäksi mm. ääneneristävyys, jolla voidaan parantaa merkittävästi asunnon viihtyvyyttä. Hyvä akustiikka on olennaista kouluissa ja oppilaitoksissa, hoiva-alan rakennuksissa sekä toimitiloissa. Suosittelemmekin näihin tiloihin puupaneeleja, vaneria tai muita akustisesti miellyttävän äänimaiseman mahdollistavia väliseinien pintamateriaaleja. Puulla on todettu myös olevan stressiä lieventävä vaikutus, lue lisää…

Suunnittelijoiden työtä pyrimme helpottamaan tarjoamalla valmiit rakenne- ja detaljikuvat välipohjaelementeistä sekä pdf- että dwg-muodossa ja tuoteryhmäkortin ratkaisuistamme. Vakioratkaisujen tekniset tiedot löydät tämän sivun oikeasta reunasta otsikon Tekniset tiedot alta. Lisäapua suunnitteluun saat PRT-Pro™ teknisestä tuesta.

Laadukkaasti

Pyhännän Rakennustuotteen valmistamat elementit käyvät läpi tiukan laadunvalvonnan. Puuelementeille ei ole EU:n harmonisoitua tuotestandardia, mutta kaikista CE-merkityistä tuotteista, joita käytämme elementeissä, on saatavilla suoritustasoilmoitukset. Lisäksi olemme toteuttaneet elementtikohtaiset tarkastuskortit sisältäen toleranssit, materiaalitarkastukset, kosteusmittaukset, vastaanottotarkastukset, jne. Laatua kaiken kaikkiaan valvotaan jatkuvalla testaamisilla ja kirjaamalla tapahtumia seurantapöytäkirjoihin.

Lue lisää CE-merkinnästä, muista tuotehyväksynnöistä ja laatuasioista…

Tarjoamme elementit mieluiten valmiiksi asennettuina jotta voimme varmistua työn laadusta. Lue lisää PRT-Pro™ -palveluista.